Fem olika sätt att läsa skolans styrdokument - Claes Nilholms

1279

Skolans styrdokument · Lärarnas Riksförbund

Grundskolan i Katrineholm ska vara drogfri. Som elev får man inte befatta sig med droger och inte vistas på skolan i  Det finns ett starkt stöd för friluftsliv i styrdokumenten för förskola och skola, framförallt i kursplanen för idrott och hälsa. För att skapa goda förutsättningar för  En mängd planer och policies finns inom utbildningsverksamheten för att det ska vara tydligt för alla, både för oss som ansvarar för verksamheten och för våra  Demokratiuppdraget i skolan förklarar hur skolans demokratiarbete kan utformas i vardagen. Boken utgår från styrdokument, vetenskaplig grund och aktuell  Elevens mål ska tydliggöras i en individuell utvecklingsplan (IUP) med skriftliga omdömen i Styrdokument i läroplaner för förskolan (Lpfö 98), grundskolan och  Undervisningen i grundskolan, förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, gymnasieskolan och vuxenutbildningen styrs av skollagen. De olika skolformerna styrs  ViKtiga begRepp i StyRDoKumenten.

Styrdokument inom skolan

  1. Energikartlaggning rapport
  2. Peab grundlaggning aktiebolag

övriga styrdokument på kommunal nivå. Riktlinjerna ska tydliggöra vilka kategorier av styrdokument vi har, vad de innebär och hur de förhåller sig till varandra. Det är angeläget att styrdokumenten samordnas så att de är konkreta, enkla och så få som möjligt för att skapa goda förutsättningar för styrning och uppföljning. Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skola och förskola.

övriga styrdokument på kommunal nivå. Riktlinjerna ska tydliggöra vilka kategorier av styrdokument vi har, vad de innebär och hur de förhåller sig till varandra.

Entreprenörskap och lärande för hållbar utveckling inom skola

Skollagen reglerar bland annat vilka rättigheter och skyldigheter barn och deras vårdnadshavare har. Läroplanen beskriver förskolans värdegrund, vad barnen ska få möta under sin tid i förskolan och vilket ansvar rektorn och förskollärarna har. Inom Västerås stad Skolverksamheter arbetar vi systematiskt och långsiktigt med att skapa en Trygg Skola.

Styrdokument inom skolan

Styrdokument - Köpings kommun

Styrdokument inom skolan

styrdokument vikten av att lära om internationella frågor och främja utbyten med andra länder som en förutsätt ­ ning för en hållbar utveckling. övriga styrdokument på kommunal nivå.

Läroplanen beskriver förskolans värdegrund, vad barnen ska få möta under sin tid i förskolan och vilket ansvar rektorn och förskollärarna har. Inom Västerås stad Skolverksamheter arbetar vi systematiskt och långsiktigt med att skapa en Trygg Skola. Det sker bland annat genom ökat fokus på att kunskap och studiero hänger ihop. Ett bra klimat på skolan underlättar lärande och fokus på lärande skapar en bra stämning. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Saklighet och allsidighet.
Systemet karlskrona öppettider

Styrdokument inom skolan

14 sep 2011 Forskning Vad betyder uttrycket ”en skola för alla” och är det så att skolan verkligen ger alla elever likvärdig utbildning? I avhandlingen En  Påbudet är som regel stadfäst i en skollag. Skolledning är ett begrepp som används för att beskriva de som har det yttersta ansvaret för en skolas verksamhet. 22 jul 2020 Den kritiserade muslimska förskolan, Römosseskolan, i Göteborg, utvidgar i höst sin verksamhet. Då tar de över före detta Vetenskapsskolans  15 aug 2014 Värdegrunden i skolans styrdokument. En kritisk analys av värdefrågor i läroplanerna för gymnasiet. 1970-2011.

Inte bara kön. Styrdokument. Ordlista. Styrdokument inom utbildning och förskola. Här hittar du våra gemensamma styrdokument, som vi själva antagit och som styr vår verksamhet, inom området utbildning och förskola. Det finns åtskilliga författningar som styr verksamheten men de lagar, förordningar och föreskrifter som främst styr barn- och utbildningsnämndens verksamhet är: Skollagen Skollagen innehåll Inom kultur i förskolan och skolan innebär det att barn och elever utifrån likvärdiga möjligheter får ta del av professionell kultur och tillfällen till eget skapande.
Eurojackpot idag

Styrdokument inom skolan

Arbetet i skolan styrs av lagen och läroplanen. Varje kommun och en del skolor har en egen läroplan som skall följa de nationella  Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skola och förskola. Där regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras vårdnadshavare. I  Den senaste läroplanen för obligatoriska skolan trädde i kraft 2011. Den är gemensam för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Sameskolan  Skolan styrs av en mängd lagar och regler.

Dessa är bindande och ska följas. Därutöver omfattas skolans verksamhet även av till exempel arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen. Läroplaner och andra styrdokument.
Energiingenjör jobb örebro

vad gäller i en korsning med dessa vägmärken_ stop
william chalmers lloyds email address
roger persson happy chair
boxholm stål
socialantropologi su master

Mellan styrdokument och praktik - demokrati i skolan - GUPEA

Skolans huvudman kan samarbeta med skolans skyddsombud för att tillsammans undersöka och bedöma risker i skolans arbetsmiljö. Page 6. 6. Elever har rätt att  och respekt återkommer i olika styrdokument och planer för både grundskolan och gymnasiet. Att som vuxen arbeta med dessa frågor ingår i skolans uppdrag  lagar och styrdokument samt professionens samlade kunskap och erfarenhet.

Styrdokument Katrineholms kommun

Skolan styrs av olika styrdokument, lagar och regler, till exempel Skollagen, kan meddela att Skolverket får eller ska besluta om bindande bestämmelser inom  6 dagar sedan Skollagen beslutas av riksdagen. Det finns fler lagar som påverkar skolan. Det finns många andra lagar som påverkar verksamheten i skolan. Det  Styrdokument för skolan innehåller några av de FN- och Unescodokument som enligt I Lgr 80 ingår konfliktkunskap i både målsättning och kursplaner. Styrdokument. Arbetet med jämställdhet och likabehandling är väl förankrat och tydligt i förskolan och skolans styrdokument. Jämställdhet omnämns i skollagen  Både svenska och andra länders styrdokument slår fast vikten av att skolan ger alla elever en grund- läggande digital kompetens, vilket också är en viktig del i  En rättighetsbaserad skola är en arbetsmodell från UNICEF Sverige, där hela skolans skyddet och främjandet av barns mänskliga rättigheter inom skolan.

Policy. Riktlinje.