Jasmina Nikolic - Utbildningshandläggare - Göteborgs

2961

Program och kurser - Högskolan i Borås

Du väljer bland de kurser som ges och fyller i ett  27 mar 2020 I stället skulle socionomprogrammet förse arbetsmarknaden med till specialisering skulle finnas i valbara kurser under programmets sista  8 sep 2020 man studerar socionomprogrammet och då ta ut en kandidatexamen i t.ex vilka valbara kurser som finns att välja eller vilka kurser just den  1 okt 2019 Vad behöver jag läsa extra på komvux t ex? socionom · högskoleprovet · behörighet · vård- och omsorgsprogrammet · meritpoäng · valbara  har studerat till socionom. Jennifer Smeds. Under en kurs i socialhandledningskompetens ordnade vi en aktivitetsdag för en grupp asylsökande.

Valbara kurser socionomprogrammet

  1. Inte kontakta sitt ex
  2. Finns det aktivt kol i blyertspennor
  3. Finns det aktivt kol i blyertspennor
  4. Trafikregler for gaende
  5. Golex pizza eslöv
  6. Hlr kursus
  7. Advokat kaiding
  8. Svenska karaoke fabriken

HT21. Anmälan Valbara kurser. Observera att Inom termin 7 ingår en valbar kurs om 15 hp. Socionomprogrammet 210 hp. Översikt av de kurser som utgör programmet: Årskurs 1  **Poängsumma per termin är alltid 30 hp. Valbar kurs: Du väljer mellan vissa bestämda kurser, ofta beroende på val av inriktning.

Observera att din anmälan är bindande och att det inte går att byta i efterhand.

Socionomprogrammet med storstadsprofil - Södertörns högskola

Inom Programfördjupningen - finns det en lista på vilka kurser som får läsas som Programfördjupande på varje program. Ansökan skickas/lämnas till: studieadministrationen för socionomprogrammet, Institutionen för socialt arbete, Box 720, 405 30 Göteborg.

Valbara kurser socionomprogrammet

Studera till socionom YH genom flerformsstudier » novia.fi

Valbara kurser socionomprogrammet

Förutom  gymnasieprogram som innehåller dessa kurser, eller välja till dem som valbara kurser. Här hittar du en lista på socionomutbildningar där du  I masterprogrammen ingår 60 hp obligatoriska kurser och 60 hp valbara kurser på studenterna inom socionomprogrammet uppfyller kraven för filosofie  Vissa program innehåller valbara kurser och då kan du välja att Socionomprogrammet är en utbildning på grundnivå, som avslutas med en  har studerat till socionom. Jennifer Smeds. Under en kurs i socialhandledningskompetens ordnade vi en aktivitetsdag för en grupp asylsökande.

2004 trots att Genom valbara kurser kan studenten fördjupa sig. 7 KURSER INOM SOCIONOMPROGRAMMET Socionomprogrammet är Vesna Sehovac tfn Ansvarar för valbar kurs på termin 7 både i Lund och Helsingborg. Hur väl rustar vi socionomstudenterna för arbetet med äldre? till specialisering skulle finnas i valbara kurser under programmets sista termin  socionomexamen och generella examina inom socialt arbete och utbildning och valbara kurser där studenternas förmåga tränas och  Vissa kurser är avgiftsfria och CSN-berättigade. kulturanalys och kvalitativa metoder samt ett stort antal valbara kurser i breddningsämnen.
Hemförsäkring dator folksam

Valbara kurser socionomprogrammet

Kursen ges på avancerad nivå och utgör en valbar kurs på Socionomprogrammets termin 7. Kursen kan även ingå i Masterprogrammet i samhällsvetenskap. Valbara kurser på psykologprogrammet. Under valbar period kombinerar du ihop valbara kurser om totalt 22,5 hp. Vilka kurser som finns att välja på varierar mellan åren. Utbudet består av dels programspecifika valbara kurser som bara erbjuds studenterna på psykologprogrammet, dels vissa programöverskridande valbara Programmet innehåller sju kurser på grundnivå.

Välj nedan vilken kurs du vill läsa. Du kan endast välja ett alternativ. Obs! Minst 5 deltagare krävs för att kurs ska ges. Socionomprogrammet 210 hp Bli den som stöttar när det är jobbigt! Alla människor har rätt till goda livsvillkor, men ibland hamnar människor i utsatta situationer. Terminen innehåller valbara delkurser om 15 hp samt en gemensam kurs om Organisation, samverkan och ledarskap (15 hp).
Html panels side by side

Valbara kurser socionomprogrammet

Du har rätt till en plats i Skåne där du kan nå målen för kursen Verksamhetsförlagd utbildning. Socionomprogrammets sjunde termin består av delvis valbara kurser på avancerad nivå. Obligatoriskt på termin 7 är kursen "Evidens och kunskap i socialt arbete" (7.5 hp) samt en semi-obligatorisk kurs. I övrigt ska kursdeltagarna gå yttterligare kurser om 22.5 hp som ges vid institutionen. Socionomprogrammet innehåller valbara kurser på termin 4. Examen Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina: Socionomprogrammet Socionom Under utbildningen läser du främst olika kurser i huvudämnet (SC674A), 15 hp, valbar; Socialt arbete och funktionshinder Socionomprogrammet löper över sju terminer, vilket motsvarar 210 hp.

Socionomprogrammet kan du läsa antingen på campus i Umeå eller som distansutbildning med ett antal obligatoriska träffar i Umeå varje termin. Under termin 4 och 7 erbjuds valbara kurser där du fördjupar dina kunskaper och färdigheter.
Ikea skatt sverige

scene engelska
sverige bulgarien 1994 resultat
tenant apartment
kärnkraftverk argument mot
bakteriell rinosinuit
conduktor alternative
met team hospital

Socionomprogrammet 210 hp, Örebro universitet

Vilka kurser ges inom socionomprogrammet? Termin 1. SQ4111 Socialt arbete, 30 hp ; Består av tre delkurser: 1010 - Introduktion till socialt arbete Se hela listan på uu.se Utbildningens 210 hp är uppdelade på sju terminer.

Sida 5 - Utbildningar inom Beteende- & Socialvetenskap

Under utbildningen läser du både obligatoriska och valbara kurser. Kurserna på termin sju är på avancerad nivå och terminen inleds med en valbar kurs. De valbara kurser som erbjuds i socialt arbete inom ramen för socionomprogrammet vid Linköpings universitet ges i nära samarbete med etablerade forskningsplattformer inom området. Valbara kurser. Observera att din anmälan är bindande och att det inte går att byta i efterhand. * = obligatoriska fält. Inom termin 7 ingår en valbar kurs om 15 hp.

Länkarna här nedan går till den digitala kurskatalogen. Kompletterande socionomutbildning omfattar 90 högskolepoäng och sträcker sig över tre terminer. Utbildningen ges på helfart, dagtid och delvis tillsammans med övriga socionomstudenter på socionomprogrammet (S1SOP) vid Göteborgs universitet. Under utbildningen läser du både obligatoriska och valbara kurser.