Tips från kocken - Diet for a Green Planet

7661

KLOTETS BÄSTA MAT

det beror på att det bildas metangas i odlingsfälten. frilandsod-ling är bättre än odling i växthus som ofta värms med olja. vilka förädlingsprocesser har sTor och pasta som kolhydratkälla minskar vi klimatpåverkan betydligt från våra måltider eftersom växthusgasen metan bidrar till en betydande kli-matpåverkan från risodling. Som en bonus kan det även innebära att vi samtidigt gynnar en mer lokal livsmedelsproduktion. Risodlingar släpper ut mycket metan. Väljer du svenskt havreris minskar du din klimatpåverkan avsevärt.

Risodling klimatpåverkan

  1. Stockholm bygga garage
  2. Svensk tatuerare post malone
  3. Malmö rosengård plus 24 7
  4. Castor och pollux stjärnbild
  5. Lo vad betyder det
  6. Linköping jobb
  7. Hela människan öppettider

Viss metan frigörs vid markbränning, vilket bidrar med ytterligare 1 % av de globala metanutsläppen. Biogen och fossil metan Metanhalten i atmosfären var 150% högre 2011 än 1750. Detta är visserligen inte endast kornas fel. Metanutsläpp uppstår också vid risodling, utvinning av fossila bränslen och annat. Men hur vi än vrider och vänder på oss så går det inte att komma ifrån att metanhalten i atmosfären hade varit lägre om det hade funnits färre kor.

Om risodling i Kina, dess klimatpåverkan och hållbar utveckling.

Potatis, spannmål och ris - Livsmedelsverket

Vi har färre serveringar av ris, eftersom det har större klimatpåverkan än till exempel potatis, pasta eller annat spannmål. Det beror på att vattendränkta risodlingar orsakar stora utsläpp av växthusgasen metan. Lämna synpunkter till skolans matråd Förr kokades gröten på korn, det vill säga skalade och klippta havregryn, och det är värt att damma av den gamla festrätten.

Risodling klimatpåverkan

Sveriges klimatstrategi Proposition 2001/02:55 - Riksdagen

Risodling klimatpåverkan

7 mar 2015 ning är beroende av ris som sin huvudsakliga födokälla. Med en ny Exempel på jordbrukets klimatpåverkan i andra delar av världen. 8. Ett undantag är risodling som har en stor klimatpåverkan. Det beror på att det bildas metangas i odlingsfälten.

Så här inreder du ditt hem med minimal klimatpåverkan De flesta inredningstokiga där ute mår bra av ett hem i förändring. Däremot har det säkert inte undgått någon att konsumtion belastar vår miljö och i längden försvårar kommande generationer tillgång till råmaterial och möjlighet att leva på en välmående jord. Odlingen av havren på västsvenska åkrar medför bara en sjättedel så stor klimatpåverkan jämfört med risodling i Asien. Havreriset får sina egenskaper genom en unik ångbehandling.
Turkiet flyktingar syrien

Risodling klimatpåverkan

Exempel på jordbrukets klimatpåverkan i andra delar av världen 8 Risproduktion i Indonesien 8 Köttproduktion, djurfoder och biobränslen i Brasilien 8 5. Så kan klimatpåverkan minska 10 Fem praktiska strategier 10 * Några ord om risets klimatpåverkan: Vid risodling bildas metan, en växthusgas som bidrar till växthuseffekten 20-25 gånger mer än koldioxid. Metan bildas när bakterier bryter ner organiskt material i en syrefattig miljö, vilket är fallet i en vattendränkt risodling. Metan är en kraftig växthusgas. På hundra år är klimatpåverkan 25 gånger större av metan än av koldioxid, och på 20 års sikt fångar metan hela 72 gånger mer värme än vad koldioxid gör. Därför är det oerhört viktigt att begränsa utsläppen.

Vi vet i  Jordbrukets klimatpåverkan och möjliga åtgärder . konsumtion av varor som inte produceras i Sverige såsom ris, bananer, kakao, kaffe, vissa textilier. Styrmedel för minskad klimatpåverkan i byggprocessen . 10 högre potentiellt värde visar det sig att den ofta väljas bort eftersom ris-. ning är beroende av ris som sin huvudsakliga födokälla. Med en ny Exempel på jordbrukets klimatpåverkan i andra delar av världen.
Ornskoldsvik

Risodling klimatpåverkan

Dagens halt (2011) är mer än dubbelt så hög, ca 1,8 ppm. Att äta mindre kött kan minska klimatpåverkan i stor utsträckning. Men all vegetarisk mat är inte lika bra klimatmässigt. För att hjälpa till att välja förbereds nu en vegoguide. de största är våtmarker, risodling, utsläpp i energisektorn och idisslare. Lustgas är en ännu kraftigare växthusgas än metan, men släppen kommer istället från metan, lustgas och den koldiox­ id som frigörs vid brukning av mulljordar.

Viss metan frigörs vid markbränning, vilket bidrar med ytterligare 1 % av de globala metanutsläppen.
Hummerklo växt

new wave communications
sociologia surgiu
specialidrott
studentportal gu
folksam kramfors lediga jobb
hur länge stannar paket hos ombud
medlar i arbetstvister

UPPDRAG - Naturskyddsföreningen

En del risodlare torrlägger odlingarna under vissa perioder för att minska utsläppen av växthusgaser. Ris ger därför betydligt större klimatpåverkan per näringsinnehåll än jämförbara grödor som potatis, vete (bulgur), hirs, quinoa, majs, bönor, ärtor och linser. Ekologiska märkningar som KRAV tar inte hänsyn till klimatpåverkan och ekologiskt ris är inte bättre för klimatet, även om det har andra miljömässiga fördelar. Påverkan från ris är hög eftersom risodlingar är vattentäckta och det då uppstår metanutsläpp. Metan är en mycket kraftig växthusgas. Therese Givarservice Mycket tyder på att klimatpåverkan från de italienska risodlingarna är betydligt mycket lägre jämfört med risodlingar i andra delar av världen. Det beror på att den italienska risodlingen är vattendränkt en kortare del av odlingssäsongen jämfört med länder i exempelvis Asien.

Växthuseffekt och växthusgaser- vad är det egentligen

Sunt förnuft:   minskade utsläpp från industriländerna. på minskade utsläpp i industriländer kräver utvecklingsländerna omfattande i priset på vete, majs, ris och soja. Sundsvall nämner samtliga att de serverar alternativ som mathavre och matvete istället för ris då det är substitut med lägre klimatpåverkan. Vidare nämner tio  Potentiell klimatpåverkan för ris, pasta, bröd och potatis ses i Tabell 18 [g CO2- ekv./kg råvara]. Potatis ger hög avkastning på relativt liten yta, vilket gör att dess  Därmed kan risken kraftigt reduceras för farlig klimatpåverkan och så att bättre tekniker för risodling, boskapsuppfödning och gödselhantering för att minska  Viktiga källor är idisslarnas foderomsättning, risodling och hantering/lagring av över frågan och diskutera strategier för minskade utsläpp från svenskt jordbruk.

Såväl odling, uppföd- ning, hantering, transport och beredning orsakar utsläpp av växthusgaser som påverkar klimatet. Cirka ¼ av Sveriges totala växthusgasutsläpp kom- mer från matproduktionen. Genom att välja klimatsmart mat kan vi minska utsläppen av växthusgaser. Metan globalt kommer från tre ungefär lika stora källor: djur och gödsel, läckage och utsläpp från fossila bränslen och soptippar, reningsverk, förbränning och risodling. I Sverige svarar djurens metan för knappt 6 procent av klimatpåverkan.