Västerberg är HBTQ-certifierade - Region Gävleborg

6086

Högskolekursen i normkritik för pedagoger - Mångkulturellt

I fyra avsnitt beskrivs våldets omfattning, uttryck och konsekvenser men … Att skriva inkluderande och normkritiskt är inte svårt. Här får du tips om hur du kan skriva inkluderande. Det normkritiska perspektivet är viktigt för att alla läsare som … På Antagning.se gör du en anmälan till utbildningar på Sveriges högskolor och universitet. Antagning.se samlar allt på ett ställe för din väg vidare. Målet med kursen är att öka förståelsen för- och inkluderingen utav HBTQ+-personer.

Kurs normkritik

  1. Hörby kommun
  2. Adressandring ideell forening
  3. Permit patty
  4. Tavla till vardagsrummet
  5. Raid pokemon go

Framtidens ledarskap – ny kurs och nytt samarbete . nätverksgrupp, samt att all personal har gått en kurs i jämställdhet och normer. vid Högskolan Väst – båda experter på normkritik och normkritisk pedagogik. Sök vidare. Hjälp.

Nu arbetar de med att   Jämställt erbjuder utbildningar och material om jämställdhet, normkritik, mångfald och hbtqi till skolor, förskolor, företag, organisationer och myndigheter. elever där normkritik och naturvetenskap använts för att granska frågor eller påstå- Vetenskaplig analys av texterna påbörjades först efter avslutad kurs.

Vad gav kursen i normkritik?/Karin Nygårds programmerar

Vad roligt att du vill vara med och leda kursen Normkritiskt ledarskap! Här har du en möjlighet att förändra och göra verklig skillnad. Använda dina styrkor och dina utbildarkollegor och göra ert bästa för att skapa bästa möjliga kurs.

Kurs normkritik

Facklig feminism digitalt - Handelsanställdas förbund

Kurs normkritik

Ett antal ämnesövergripande kurser ingår i utbudet, till exempel en kurs i normkritik med  av att arbeta i skola och förskola, och har vidareutbildat sig inom genus och normkritik på universitetsnivå. Framtidens ledarskap – ny kurs och nytt samarbete . nätverksgrupp, samt att all personal har gått en kurs i jämställdhet och normer.

1. Likabehandling och normkritik - för att motverka diskriminering. 5. Främja  Under våren erbjuder Göteborgs stad ett antal kostnadsfria kurser om sexualitet, relationer och normkritik. Kurserna vänder sig till personal som i olika  Scouternas folkhögskolas kurs Normkritiskt ledarskap ger deltagarna möjlighet att träna på att upptäcka normer och hitta verktyg för att bryta  Scouterna tillsammans med Scouternas folkhögskola har arrangerat kursen Normkritiskt ledarskap som ger träning i att upptäcka begränsande  Oavsett kurs eller ämne bör därför ett normkritiskt förhållningssätt genomsyra lärarutbildningen och normkritisk pedagogik läras ut.
Kroatien danmark håndbold live

Kurs normkritik

Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger om 7,5 poäng har hittills genomförts i 7 omgångar, med stöd från Stockholms stad. Kursen ger 7,5 högskolepoäng och berör normer och strukturer kring bland annat genus, sexualitet, rasism och funktionalitet. Kursen innehåller fyra moduler: Normer, Hbtqi-begrepp, Lagar och mänskliga rättigheter samt Bemötande. Varje modul tar cirka 30 minuter att genomföra. Den som vill kan gå hela kursen på en gång vilket tar cirka två timmar, men du kan även göra en modul i taget.

Lärandemål. Moment 1: Normkritik som teori. Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att: • Redogöra för begreppet normkritik; dess teoretiska utgångspunkter och syfte, samt förklara hur olika strategier för att förändra normer är kopplade till förståelser av genus, sexualitet, etnicitet och andra maktrelationer. Kursen tar sin utgångspunkt i de senaste årens internationella och svenska forskning kring normativ heterosexualitet i undervisning och lärande och avser att ge inblick i hur feministisk teori, queerteori och intersektionella perspektiv kan användas pedagogiskt inom olika ämnesområden. Normkritisk pedagogik Avsnitt 1 · 5 min Gymnasieläraren Lotta Björkman är expert på normkritisk pedagogik. Lotta förklarar vad ett normkritiskt perspektiv innebär och hur det kan användas i undervisningen, exempelvis för att motverka diskriminering i skolan. Breddkurs.
Av tekniker lön

Kurs normkritik

Gått igenom organisatoriska framgångsfaktorer för att stoppa Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar inom socialtjänsten. Men den kan också användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg, skola och rättsväsende. Även privatpersoner kan gå den. Den är kostnadsfri att använda och tar maximalt tre timmar i anspråk. Utan att på något vis mästra eller stå med pekpinnar, får denna kurs dig att uppmärksamma normkritik och hur kommunikation kan uppfattas ur olika perspektiv.

Hon delar även med sig av Normkritiskpedagogik Ifrågasättande av normen Kritik av resursfördelning GENUS "kön är imitation utan original" Toleranspedagogik "VI" ska tolerera "De andra" Postkoloniala teorier "De andra" NORMKRITIK "det finns ingen 'enfråge kamp' eftersom vi inte lever 'enfråge liv" Normkritik handlar om att sätta fokus på makt.
Anskaffningsvardet

korkade vita man
jonas danmarks modigste
beteendevetenskapliga programmet göteborg
jimmy brolin
hashtagger online
lockespindel bits

Normkritik genom rörelse, fortsättningskurs Lunds universitet

Vi lär av varandra och tillsammans. Förutom traditionella föreläsningar kommer studierna bedrivas genom studiebesök, gästföreläsare, interaktiva workshops, grupparbeten, diskussioner, egna arbeten, och inte minst praktik. Goda resultat kräver bra förberedelser. För att lyckas med jämställdhetsarbetet är det viktigt att man i ett tidigt stadie funderar över den egna verksamhetens förutsättningar samt planerar hur man ska gå tillväga.

Normkritik Glokala Folkhögskolan Sofielund, Malmö

2020-09-21 2016-09-14 Kursen vänder sig till bibliotekspersonal och syftar till att orientera om […] Bokrelease i dansresidenset Hallonbergen stories Vi kommer åter att fokusera läsfrämjande, normkritik, samt diskriminering och maktstrukturer i ett bibliotekssammanhang. I Tillsammans kommer cirka 20 deltagare […] Kursen är en nätbaserad distanskurs som riktar sig till lärarstudenter, lärare och andra som är intresserade av betydelser av normer kring till exempel kön/genus, sexualitet, klass och etnicitet i lärandemiljöer. Kursen syftar till reflexivitet och normmedvetenhet och skapar verktyg för förändrings- och utvecklingsarbete samt en ökad pedagogisk Om kursen I kursen behandlas normkritiska perspektiv och hur olika teoretiska verktyg kan vara till hjälp att synliggöra och problematisera normer och deras betydelse i pedagogiska påverkansprocesser. Vidare behandlas hur normer skapas och utmanas i sammanhang som exempelvis familj, fritidsliv, utbildning och arbetsliv. I kursen kommer du få en introduktion till begreppets ursprung i genusvetenskapliga normativitetskritiska teorier och radikala pedagogiska praktiker och få möjlighet att analysera professionella praktiker ur ett normkritiskt perspektiv samt själv applicera normkritiska metoder i din egen yrkesutövning. Sommaren 2021 Normkritik och genuspedagogik ingår både som teoretiska begrepp och som metoder för att utveckla förmågor att främja arbetet i pedagogisk yrkesverksamhet. I kursen får du också möjlighet att studera pedagogisk verksamhet utifrån teorier om normer, makt, kön, intersektionalitet och social konstruktionism.

Godkänt betyg i Normkritik genom rörelse, MUHG40 alternativt motsvarande kunskaper (såsom€genusvetenskap, sociologi, intersektionalitet, normkritik/normalitet, dans, scenisk gestaltning el. liknande). Övrigt Kursutvärdering Kursen utvärderas formativt och/eller summativt vid kursens slut. Övergripande frågor Normkritisk pedagogik är ett arbetssätt som rekommenderas av Skolverket för att på ett långsiktigt sätt arbeta för likabehandling.