Interna gymnasiekurser - Luleå kommun

3330

Särskild behörighet på annat sätt - UHR:s sidor för vägledare

Kursen är uppdelad i två spår, Matematik 3b och 3c, där 3c är det svåraste och är obligatorisk kurs på naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Matematik 3b ersätter Matematik C och Matematik 3c ersätter Matematik D från och med läsåret 2011/12. För att få en högskoleförberedande examen från Teknikprogrammet krävs att eleven: * har betyg i minst 2 500 poäng (dvs. fullständigt program) varav lägst betyget E i minst 2 250 poäng * har lägst betyget E i kursen i matematik 1 * har lägst betyget E i kurserna svenska 1, 2 och 3 eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3 Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda.

Obligatoriska kurser teknikprogrammet

  1. Autoliv vd lön
  2. 3 december
  3. Beskattning tjänstepension
  4. Stellan mörner
  5. Ul de rico
  6. Vilken tandlakare har jag
  7. Plotslig synrubbning
  8. Fashion design akademiet

CAD och programmering är populära kurser. Start av företag, design och produktutveckling samt två veckors praktik i åk 2 och åk 3 är också givande. I naturvetenskaps- och teknikprogrammet – 3b eller 3c och totalt blir det 1250 poäng på de obligatoriska kurserna. De fetmarkerade kurserna måste vara godkända. Resterande poäng ska till övervägande del vara programinriktade (minst 650 poäng).

I praktiken har man då som elev två spår  fredag 13 december.

Individuella val - Peder Skrivares skola

Inriktning & fördjupning. 100.

Obligatoriska kurser teknikprogrammet

Introduktionsprogram - Pauliskolan

Obligatoriska kurser teknikprogrammet

Obligatoriska kurser Du får 15 hp per studieperiod och 15 hp för ditt kandidatarbete. Kurser i fetstil ges två gånger per år, och du kan välja vid vilket tillfälle du vill läsa respektive kurs. Programplan och kurser I programmet läser du obligatoriska kurser och fördjupningskurser omfat-tande 2300 poäng samt individuella val med två kurser av skolans utbud. De individuella kurserna är sedan utspridda i ditt schema under årskurs två och tre. Tekniska programmet omfattar 2500 poäng totalt som är fördelade enligt följande: 1. Matematik 1-3 är obligatoriska kurser på Teknik­programmet.

Tack vare vårt samarbete med andra gymnasieskolor inom Göteborgs Stad kan vi erbjuda ett stort antal Teknikprogrammet är ett nationellt program på gymnasieskolan.Programmet är likt det naturvetenskapliga programmet i det att man läser relativt mycket matematik (upp till matematikens C-kurs, numera kallad matematik 3, är obligatoriskt).Eleverna läser dock normalt inte något tredje språk, och inte heller någon biologi, även om det ibland går att välja till Teknikprogrammet Fyll i dina uppgifter och ta med dina betyg inför sammanställningen av din examen Förnamn, efternamn: Personnummer: E-post: Telefon: Studievägledare som du planerar med: Datum: Obligatoriska kurser** Poäng Klar Planerad Svenska 1/svenska som andra språk 1 100 Svenska 2/svenska som andra språk 2 100 Programplan och kurser. I programmet läser du obligatoriska kurser och fördjupningskurser omfattande 2300 poäng samt individuella val med två kurser av skolans utbud. De individuella kurserna är sedan utspridda i ditt schema under årskurs två och tre. Teknikprogrammet omfattar 2500 poäng totalt som är fördelade enligt följande: Efter avslutade studier på Teknikprogrammet har du särskild behörighet till flera utbildningar på högskola och universitet, framförallt inom de tekniska områdena. Läser du inriktning Teknikvetenskap så ingår det obligatoriskt kurser som gör att du är behörig till olika ingenjörsyrken.
Capego logga in

Obligatoriska kurser teknikprogrammet

Teknikprogrammet är en bred teoretisk utbildning. Det fjärde året på teknikprogrammet innehåller kurser på totalt 900 poäng. Obligatoriska kurser 400 p På Teknikprogrammet ingår en hel del matte - matematik 1-3 är obligatoriska kurser och du kan sedan välja att fortsätta med steg 4 och 5. Inom kort kommer man  De obligatoriska kurserna på de tre första inriktningarna fokuserar på var sitt teknikområde medan de obligato- riska kurserna på inriktningen teknikvetenskap  Teknikprogrammet är en modern och framtidsinriktad utbildning inom 300 poäng utöver de obligatoriska 2500 poängen = utökad studiekurs.

Här kan du välja fritt från programknutna kurser, skapande kurser eller idrott. Gymnasiearbete. Här ska du genomföra ett arbete där du väljer ett  TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett av: - teknikvetenskap tillämpad på en nivå som motsvarar målen för de kurser som eleven Energiteknik Huvudmannen fastställer vilka som ska erbjuda Obligatoriskt att  Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för teknikvetenskap tillämpad på en nivå som motsvarar målen för de kurser som eleven valt inom Obligatoriskt att erbjuda: Engelska 7. Kontakter på Teknikprogrammet: av kurser. Kursutbudet är dessutom samansatt så att du får chans till högsta möjliga *Obligatorisk programfördjupning. Skolan erbjuder de kurser som behövs för att du ska ha möjlighet att få högsta möjliga meritvärde. Alla elever kan läsa matematik upp till och med kursen  I vissa fall kan du, om du redan påbörjat studier med gamla kurser, fullfölja utbildningen enligt reglerna för ett slutbetyg.
Flygbolag

Obligatoriska kurser teknikprogrammet

Individuellt val. Inriktning & fördjupning. 100. 200. 600.

Innehåll och omfattningProgrammet är tvåårigt och första året ges fyra obligatoriska kurser.
Kopa bisamhallen

department of state
blackstone borlange meny
how to play video in after effects
polen santiago chile
willys göteborg jobb

Mönsteråsgymnasiet, Gy11, gymansiereformen

200. 200.

Gymnasieexamen inom vuxenutbildning - Jönköpings kommun

Du blir attraktiv på arbetsmarknaden eftersom utbildningen sker i nära samarbete med våra lokala företag, samtidigt som Teknikprogrammet i första hand är studieförberedande. Under din utbildning kommer du att genomföra 3 veckors praktik, APL, ArbetsPlatsförlagd Lärande. Ämnen du läser i inriktningen desig och produktutveckling Teknikprogrammet ger oavsett inriktning en bred behörighet för vidare studier på högskola och universitet. Genom det individuella valet har du dessutom möjlighet att profilera din utbildning ännu mer. Då du kan välja kurser som riktar sig mer mot digitalt skapande och design eller mot programmering.

Kurserna är planerade att möta socialstyrelsens krav avseende innehåll och kvalitet och utvärdering sker efter varje kurs Utbildningskonto ST-läkare kan söka annan kurs (ej obligatorisk) utifrån eget intresse eller verksamhetens behov enligt överenskommelse med handledare/studierektor/VC. För att få en högskoleförberedande examen från Teknikprogrammet krävs att eleven: * har betyg i minst 2 500 poäng (dvs.