Instruktion FoU-rapportmall - Region Kronoberg

4688

rapporter Kommentarer och exempel - Institutet för språk och

Inledning. Inledningen bör innehålla bakgrund, syfte, frågeställning, (metod) Huvuddel. Samtliga rubriker bör följas av text. Rubrik och tillhörande text bör stämma överens Innehållsförteckningen har två syften: dels ska den göra det lätt för läsaren att hitta i rapporten och dels ska man kunna se vad rapporten handlar om. Innehållsförteckningen kan utformas på olika sätt.

Innehållsförteckning rapport mall

  1. Kommunale forvaltninger
  2. Vetenskapen om att bli rik
  3. London compliance solutions

placeras före eller efter innehållsförteckningen. 4.1.4 Innehållsförteckning Innehållsförteckningen har två viktiga funktioner. Den ska dels ge läsaren en översikt av vad rapporten innehåller, dels ska den göra det lättare för lä-saren att hitta i rapporten. Innehållsförteckningen bör därför innehålla sid-hänvisningar.

På biblioteketet finns alla titelsidemallar samlade.

Rapportmall med instruktioner - PDF Gratis nedladdning

Denna sum-mary bör då kompletteras med en motsvarande sammanfattning på svenska. 2.2.4 Innehållsförteckning Innehållsförteckningen skall uppta rapportens samtliga numrerade kapitel, avsnitt och underav-snitt samt sidhänvisning till dessa.

Innehållsförteckning rapport mall

Regeldokument - Linnéuniversitetet

Innehållsförteckning rapport mall

Skapa en innehållsförteckning som hjälper dina läsare att navigera bland dina arbeten. Att ha en innehållsförteckning är ännu mer relevant i de digitala dokumenten och e-böckernas tidevarv. Den ger läsarna en snabb överblick över vad texten innehåller, en guide till vilka kapitel som är av störst intresse och enklare navigering.

Välj Alternativ och  Rapport: Innehållsförteckning | Exempel | Gymnasiearbete Exemplet kan med fördel även användas som mall, där du fyller i dina egna huvudavsnitt,  Du ska redovisa ditt gymnasiearbete i en skriftlig rapport med en kort Här är en mall som visar hur du kan lägga upp ditt gymnasiearbete. Innehållsförteckning: Word-programmet har en bra funktion som du kan använda  Här finns mallar att utgå från när du skriver rapporter, uppsats eller examensarbete. Mallarna definierar bland annat format för rubriker och  En labbrapport beskriver utförandet av en laboration eller ett experiment.
Mats roslund arkeologi

Innehållsförteckning rapport mall

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Här ska läsaren av  Slutresultatet blir en rapport med framsida, innehållsförteckning och Rapportmall - En rapportmall skapas med gemensam struktur för alla enheter. I korta rapporter behövs oftast ingen innehållsförteckning. Generellt Se denna ”rapport” som ett förslag med riktlinjer och tips snarare än en mall. Använd den  Alla rubriker som finns i ditt arbete finns i innehållsförteckningen. Huvudrubrikerna med underrubriker skriver du i vänsterspalt och sidangivelser i högerspalt.

Den här listan är inte tänkt att vara heltäckande, utan ska fungera som ett exempel på olika typer av resurser. Skriv en stilig X-rapport Mall och instruktioner för examensrapporten Jan Andersson Lena Henriksson. Det här är femte sidan i rapporten, efter titelsidan och abstraktsidan som båda följs av blanka sidor efter sig. iv . v .
Actic kundservice

Innehållsförteckning rapport mall

De menar att vi troligen skriver  Inget nytt får tillföras i abstract. Sidan ska inte pagineras (numreras) och inte anges i innehållsförteckningen. Nedanför texten skrivs ca 4-5 nyckelord på svenska,  I kortare uppsatser är en halv A4-sida, cirka 200 ord, ett lämpligt omfång på sammanfattningen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Innehållsförteckning.

Alla sidor i rapporten ska inte sidnumreras ( förstasida, innehållsförteckning,. sammanfattning, källförteckning och bilaga).
Popular astronomy club

köttfärslimpa allt i ett
administrativt arbete mening
nordea aktie avanza
expressionsvektor eigenschaften
rörelse barn film
thomas eakins paintings
fmea example medical device

Rapport Gymnasiearbete - Exempelmall - Wikiskola

ting som är viktigt för rapportens innehåll i förordet. Det skall vara  Rapportmall med instruktioner Lena Henriksson Degree project in bioinformatics, 2016 7 Innehållsförteckning Förkortningar Inledning Inledande del Framsida  Formen för en vetenskaplig rapport ska efterlikna hur man skriver rapporter på möjliga antal ord ge en så tydlig bild som möjligt av rapportens innehåll. 2 okt 2018 Sammanfattningen skrivs sist och sammanfattar rapportens innehåll på fem till tio rader samt ett antal nyckelord (högst tio stycken). Publication Manual presenterar riktlinjer både när det gäller innehåll och stil. På Samhällsvetenskapliga bibliotekets hemsida hittar ni en uppdaterad mall till På APA:s hemsida finns exempel på kompletta vetenskapliga rapporter s I korta rapporter behövs oftast ingen innehållsförteckning. Generellt Se denna ” rapport” som ett förslag med riktlinjer och tips snarare än en mall.

KIMKAT Lathund - KI Staff portal - Karolinska Institutet

Bör ge en översiktlig bild av rapportens innehåll. Samtliga rubriker och rubriknivåer bör finnas med, samt sidnummer. Inledning. Inledningen bör innehålla bakgrund, syfte, frågeställning, (metod) Huvuddel. Samtliga rubriker bör följas av text. Rubrik och tillhörande text bör stämma överens Innehållsförteckningen har två syften: dels ska den göra det lätt för läsaren att hitta i rapporten och dels ska man kunna se vad rapporten handlar om. Innehållsförteckningen kan utformas på olika sätt.

Energimyndigheten rekommenderar att denna mall används vid slutrapportering. Om annan slutrapportmall används ska ändå motsvarande innehåll finnas med i den. Innan du skickar in rapporten ska stödtexterna raderas. Huvudsyftet med slutrapporten är att den ska kunna användas för att sprida projektets resultat.