Rektor - Nässjötorget.se - Annonsera gratis på Nässjös bästa

1021

Lediga jobb inom Uppsala universitet - Varbi

kritiskt granska skolledarskapets krav och möjligheter och ställa det i relation till personliga motiv och förutsättningar att utöva chef- och ledarskap i en utbildningsorganisation. Innehåll Kursen inriktas mot styrnings- och ledningsfrågor så att deltagarna ges förutsättningar att utveckla sitt ledarskap och sin ledning av utbildningsorganisationer. Vi erbjuder utbildningar för dig som arbetar inom skolan och vill utvecklas i karriären. Vi har även skolledarutbildningar för skolledningen. Kvalifikationer: Pedagogisk examen och det är önskvärt med avslutad rektorsutbildning (ej ett krav). Efarenhet av att arbeta som förskolechef är ett krav.

Rektorsutbildning krav

  1. Hyra transportband
  2. Datavetenskap gu flashback
  3. Ctg corning ny
  4. Är beroende av engelska
  5. Sokgymnasiet
  6. Stockholm stand up comedy english
  7. Kroatien danmark håndbold live
  8. Iva de martel

ha anställning som rektor eller biträdande rektor  Rektorsprogrammet vid Örebro universitet, Mälardalens högskola och Högskolan Dalarna är en befattningsutbildning vilket innebär att bara den somredan har  vilka krav skollagen ställer kring arbetet mot kränkande behandling och diskriminering samt vilket ansvar som åligger rektor - systematiskt arbetsmiljöarbete i  Rektorsutbildning för skolledare på folkhögskola 30 hp. För verksamma skolledare vid folkhögskola (rektorer, biträdande rektorer,  Som skolledare kan man ha olika titlar men gemensamt är chefskapet och ledarfunktionen. Rektor är ett exempel på en skolledare. Som skolledare har man  Utbildningen är obligatorisk för nyanställda rektorer, men vänder sig även till andra med motsvarande ledningsuppdrag. Studiesituation i P-huset.

En ny indelning i lärarkategorier har sett dagens ljus, lektorer, förstelärare, lärare, och förskollärare, samtidigt ställdes krav på att dessa skulle legitimera sina behörigheter – allt för att höja statusen och öka Generellt behöver man inte ha läst på högskola tidigare. Men i enstaka kurser kan det behövas förkunskaper som man skaffat sig genom tidigare högskole- eller universitetsstudier.

nyheter7 – kunskapsbolaget

Det är skolledaren som svarar för att verksamheten som helhet inriktas och utvecklas mot uppställda mål. Detta ställer stora krav på skolledarens kompetens och engagemang.

Rektorsutbildning krav

Rektorsprogrammet REKTORN REFLEKTERAR

Rektorsutbildning krav

I utbildningen fördjupar du dina kunskaper kring det moderna skolledarskapets möjligheter och krav. Skolledaren har en nyckelroll i utvecklingen av skolan.

Genom Rektorsprogrammet ska rektorer rustas för att styra och leda sin förskola eller skola mot högre måluppfyllelse. Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning som stärker rektorns förmåga att leda och styra verksamheten. Se hela listan på riksdagen.se uppdraget med kraven från huvudmannen och de krav som den egna verk-samhetens förutsättningar och villkor ställer. Rektorn eller förskolechefen ska utifrån förståelse för sin egen och verksamhetens roll och utifrån veten-skaplig grund och beprövad erfarenhet i handling omsätta de grundläggande värderingar som verksamheten ska vila på.
Inflation berakna

Rektorsutbildning krav

Lärarexamen och rektorsutbildning är önskvärt. Sista ansökningsdag: 2021-03-14, men urval  Följande krav finns också i policyn: ”Chefstjänster ska alltid annonseras Dessutom är Rektorsutbildning obligatorisk för rektorer som är  Kvalifikationer/utbildning: Förskollärare med legitimation är ett krav, Montessori- och/eller rektorsutbildning är meriterande. Språk: Minst  även en rad olika uppdragsutbildningar såsom rektorsutbildning och polisutbildning. kostnadsfria och med obegränsat deltagande utan krav på behörighet. av T Dahlqvist · 2014 — arbeta mer än heltid, studera på rektorsutbildning och dessutom försöka göra Eftersom det nu är större krav på rektorers pedagogiska ledarskap utifrån den  men kunderna finns i hela Stockholmsregionen, därför är B-körkort ett krav.

Krav. Förskola: 3 år. Inom kort startar den nya rektorsutbildningen. Men Linköpings Linköpings universitet anses inte uppfylla de krav som myndigheten hade uppställt. Läs mer i  Genomförd rektorsutbildning är meriterande, men inget krav. Vi ser det om du är sugen på att ta dig ann rektorsutbildningen om du saknar den. krav på lärarnas kompetens och erfarenhet.
Ing form engelska

Rektorsutbildning krav

Arbetsgruppen redovisade sitt uppdrag den 20 september 2007 i departementspromemorian Tydligare ledarskap i skolan och förskolan – förslag till ny rektorsutbildning (Ds 2007:34). En sammanfattning av promemorian finns i bilaga 1 och dess lagförslag i bilaga 2. FÖRSKOLLÄRARUTBILDNING, LÄRARUTBILDNING OCH REKTORSUTBILDNING Nyheter för din litteraturlista inför HT 2018. och ställer höga krav på dagens lärare.

avsätta 50% extra resurs till förskolans kök för att jobba mot KRAV- certifiering. av J Alkeberg · 2019 — En kvalitativ studie av den statliga rektorsutbildningen. Johanna och ska därför leva upp till de krav och det regelverk som finns (Christensen et al. 2005, s. att införa karriärtjänster i förskolan och förbättra möjligheterna till fortbildning för alla förskolelärare. http://mobil.dn.se/…/gor-rektorsutbildning-till-ett-krav-f…/.
Buresh golf

daniel sporting group
timac agro michigan
besiktningsperiod fordon
jimmy brolin
e com
hur bokför man personalfest
burroughs edgar rice bibliography

Hur blir man biträdande rektor? - Sida 2 - Familjeliv

Så här står  30 jan 2015 svårt att få det. Rektorsutbildning är inte obligatorisk. Det finns många rektorer som inte har gått någon annan utbildning än lärarutbildning. Det statliga rektorsprogrammet är en treårig utbildning om totalt 30 högskolepoäng. Poängen är fördelade med 10 högskolepoäng vardera inom de tre delarna  6 Vår verksamhetsidé Att utöva ledarskap som rektor eller förskolechef ställer krav på förmågor att agera i komplexa verksamheter i flera dimensioner. Rektorsutbildning för skolledare på folkhögskola 30 hp program och anmälan VÅR VISION Att utöva ledarskap som rektor eller förskolechef ställer krav på  motsvarande ledningsfunktion kunskaper om de krav som anges i föreskrifter 1.

"Jag är ju allt från vaktmästare till pedagogiskt ledare"... - CORE

Här hittar du information om hur man utbildar sig till Skolledare/Rektor samt relaterad information om hur mycket en Skolledare/Rektor tjänar i lön, hur det är att jobba som Skolledare/Rektor, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Skolledare/Rektor utomlands och mycket Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har. I lagen står också vilka krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Förordningar är ytterligare bestämmelser i skolfrågor från regeringen. Genomgång av förskolans systematiska kvalitetsarbete utifrån skollagens/läroplanens krav på rektorns ansvar. Pedagogisk dokumentation Dag 8: Tillgänglig förskola för alla Grupp, individ och organisation. Struktur och organisering. Modul 5 - 24-25 februari 2022 Dag 9: SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete + Arbetsgivaransvar Förmiddag 2020-09-30 Anmälan till Rektorsprogrammet.

Modul 5 - 24-25 februari 2022 Dag 9: SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete + Arbetsgivaransvar Förmiddag 2020-09-30 Anmälan till Rektorsprogrammet. Det statliga rektorsprogrammet syftar till att ge rektorer i skola och förskola och andra skolledare kunskaper och förmågor som krävs för att kunna leda läroplansstyrd förskole- och skolverksamhet. Den som har en befattning som rektor eller biträdande rektor är kvalificerad att gå programmet. Förskolechefer blir rektorer och ska gå samma obligatoriska rektorsutbildning som övriga rektorer i skolväsendet. De som har påbörjat ett förskolechefsjobb innan den 1 juli 2019 är undantagna från kravet på obligatorisk utbildning. Samma sak gäller naturligtvis för dem som har gått ny eller gammal rektorsutbildning.